Om Hydropulsor:

Inom Hydropulsor koncernen har tidigare bedrivits verksamhet med koppling till adiabatiskt teknik. Verksamheten överläts under 2013 till Bofors Bruk AB, som numera ingår i den franska Metalvalue –koncernen. Moderbolag är Metalvalue SAS.

Hydropulsors verksamhet idag inskränks till förvaltning av aktier i Metalvalue SAS och dess svenska dotterbolag Bofors Bruk AB. Hydropulsor äger 7% av aktierna i Metalvalue SAS och 6% av aktierna i Bofors Bruk AB.

Information om verksamheten i Metalvalue-koncernen kan fås från dess hemsida www.metalvalue.fr eller dess CEO Alain Honnart tel +33680562848, e-mail alain.honnart@metalvalue.fr

Copyright hydropulsor.se